آيا مي‌توان از آيات و روايات استناد طنز آميز كرد
56 بازدید
محل نشر: رسالت تاريخ 23/7/1374
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی