سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
كمسيون كنگره‌ی بزرگداشت مقدس اردبيلي 
رياست 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
كنگره‌ی بزرگداشت شيخ انصاري 
رياست كمسيون 
 
 
اجرائی 
تدریس 
مدرسه آيت الله العظمي گلپايگاني 
مدرس 
 
 
مکاسب 
تدریس 
مدرسه علميه آيت الله گلپايگاني(ره) 
مدرس 
 
 
رسائل